Enighet om ny hovedtariffavtale for kirkelige organisasjoner

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Etter digitale forhandlinger er Delta og KA enige om en ny hovedtariffavtale for kirkelige organisasjoner.

Forhandlingene fant sted digitalt over Teams 22. januar 2021.

Last ned protokollen og ny hovedtariffavtale

Alle får minimum et generelt tillegg på minimum 1.400 kroner.

Det gis følgende sentrale tillegg pr. 01.09.2020 til ansatte pr. 30.04.2020 i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5:

Ny lønnstabell for organisasjonsmedlemmer KS pr 1. mai 2020
Ny lønnstabell

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres iht. dette.

Se hovedtariffavtalen for flere detaljer om lønn for ulike stillingsgrupper.