Enighet i mellomoppgjøret for kirkelige organisasjoner

Fredag 10. september kom Delta og KA til enighet i mellomoppgjøret for medlemmer omfattet av tariffavtalen for organisasjonsmedlemmer.

Resultatet er tilsvarende resultatet i oppgjøret for fellesråd/menighetsråd.

Last ned protokoll med resultatet

Med virkning fra 01.05.21 til ansatte pr. 30.04.21 i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis det sentrale tillegg slik det fremgår av tabellen under.

Lønnstabell 2021 organisasjonsmedlemmer KA.jpg
Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i hht. dette.

Stillinger i kapittel 4, pkt. 4.6 – uten fastsatt garantilønn, gis et tillegg på 3,1 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.21. Virkningsdato er 01.05.21.