Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i FUS-barnehagene

Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i FUS-barnehagene

Alle Deltas medlemmer i FUS-barnehagene får minimum 13.000 kroner i generelt lønnstillegg. Fagarbeideren har særlig blitt prioritert i mellomoppgjøret for våre medlemmer i private barnehager.

Mandag 25. oktober ble det enighet mellom Delta og FUS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret er på linje med resultatet i Private barnehagers landsforbund - PBL. 

Oppgjøret i korthet:

  • Generelt tillegg til alle på minimum 13.000 kroner
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får et tillegg på 19.600 kroner
  • Nye minstelønnsnivåer

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2021

Last ned protokoll med ny lønnstabell (pdf)

Om FUS

FUS er en privat barnehagekjede som omfatter 180 barnehager i 82 kommuner og har kontorer i Haugesund og Oslo. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Hver enkelt FUS-barnehage rundt omkring i landet er organisert som lokale aksjeselskap som rår over eget budsjett.

  • Delta har tariffavtale med FUS AS. Denne avtalen gjelder for alle Delta-medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.
  • For Delta er det en viktig målsetting at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger PBL og i de kommunale barnehagene.