Delta Region Nord - Troms, Finnmark, Nordland og Svalbard

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Regionkontoret i Tromsø

E-post: [email protected] 
Postadresse: Pb. 211, 9253 Tromsø 
Besøksadresse: Strandtorget 3, 9008 Tromsø

 

Laila Fallan Dalhaug
Regionleder

Roy Tommy Jensen
Seniorrådgiver

Stian Bergstedt
Rådgiver

Andreas Vindal
Organisasjonsrådgiver

Regionkontoret i Bodø

E-post: [email protected]
Postadresse: Dreyfusshammarn 11, 8012 Bodø
Besøksadresse: Dreyfusshammarn 11, 8012 Bodø

Janne Aurland Bing
Rådgiver

Rita Elisabeth Mathisen
Organisasjonsrådgiver