Delta Region Midt - Trøndelag, Møre og Romsdal

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter. Regionen har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Ålesund.

Regionkontoret i Trondheim

Adresse: Fosenkaia 3, 7010 Trondheim
E-post: [email protected]

Anita Røset
Regionleder

Torbjørn Eid
Rådgiver

Monica Henriksen-Toset
Konsulent

Tore Hongshagen Kristoffersen
Organisasjonsrådgiver

Monica Vangstad
Rådgiver

Avdeling Ålesund

Besøksadresse: Notenesgata 1, 6002 Ålesund
Postadresse: Notenesgata 1, 6002 Ålesund
E-post: [email protected]
Faks: 85 02 85 39

Hanne Tonning
Rådgiver