Delta Region Innlandet

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Kontakt oss

Regionkontoret på Lillehammer

Adresse: Fåberggt. 155, 2615 Lillehammer
E-post: [email protected]
 

Kristen Kankerud
Regionleder

Bente Bjørtomt Rønningen
Organisasjonsrådgiver

Morten Hultgren
Rådgiver

Kari Undheim
Rådgiver