Tips og råd til lønnssamtalen

Det lønner seg å være godt forberedt til lønnssamtalen med arbeidsgiver.
Det lønner seg å være godt forberedt til lønnssamtalen med arbeidsgiver. Foto: Colorbox.

En lønnssamtale skal klargjøre sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du kan selv bidra til å påvirke din lønnsutvikling. Her får du råd om hvordan du bør gå frem.

I en god lønnssamtale får du frem en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de belønnes.

Dette bør du tenke igjennom før samtalen: 

1. Forhandling ved ansettelse

Når du ansettes i ny jobb, og når du bytter jobb til en ny stilling, vil du være i en forhandlingssituasjon. Du vil ha en sterkere posisjon her enn ved vanlige lønnssamtaler. Det er viktig å bli plassert på et passende lønnsnivå med en gang du begynner i en ny stilling. Blir du plassert for lavt, er det vanskelig å ta det igjen lønnsmessig senere.

2. Gjør gode forberedelser

Er du forberedt, er det større sjanse for at samtalen vil føre frem til ønsket resultat. Her er noen viktige forhold å vurdere:

a)  Ditt lønnsnivå

Undersøk hvilket lønnsnivå det er realistisk å be om. Hør med kolleger i virksomheten, bruk nettverket ditt eller finn ut hva du kunne tjent hos andre arbeidsgivere. Det gir deg en pekepinn om hvilket lønnsnivå du bør ligge på. I tillegg kan lønnsstatistikk være til hjelp. Momenter i lønnsstatistikken er blant annet stillingskategori, ansiennitet og sektor. Disse kan føre til forskjeller innenfor stillingsgruppene.

Finn ut hvordan din egen lønnsutvikling har vært de siste årene. Krev minst justering for alminnelig prisvekst det foregående år.

b)  Forventninger

Hva er dine forventninger for samtalen? Hvor stor lønnsøkning ønsker du deg? Er det andre goder som for eksempel ekstra feriedager eller videreutdanning, som er aktuelle? Vær realistisk, men sikt høyt. Slik skaper du et visst forhandlingsrom. Vær tydelig på forventningene dine under lønnssamtalen. Det kan også være lurt på forhånd å ha tenkt gjennom motargumenter som din leder kan komme med.

c)  Virksomhetens økonomiske situasjon

Undersøk virksomhetens økonomiske situasjon. Har den i det hele tatt mulighet til å gi en lønnsøkning? Hvis virksomheten er i en nedgangsperiode, er det lite gunstig å spørre om en lønnsøkning. Derimot kan økt omsetning og lønnsomhet være et argument for høyere lønn. Momenter som virker inn på den økonomiske situasjonen for en virksomhet, er blant annet marked, geografisk plassering og bransje. Hvis du er usikker på den økonomiske situasjonen, spør dem som jobber med økonomi i virksomheten, eller les i årsrapporten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

sz4a74ea
Det er viktig å sikre at du blir plassert på riktig lønnsnivå når du begynner i ny jobb.

 3. Din verdi for virksomheten

Undersøk arbeidsgivers lønnspolitikk. Hvis det fins klare kriterier for lønnsvurdering, er det lettere å vite hva du blir vurdert ut fra og hvordan. Hvilke mål har virksomheten din, og hva forventes av deg? Har du klare og definerte mål for din stilling, er det lettere å se om dine prestasjoner samsvarer med virksomhetens mål. Vanlige kriterier er for eksempel oppnådde resultater, utvidet ansvar eller kompetanseheving. Foreligger det slike kriterier, så argumenter ut fra disse. Tenk gjennom dine resultater og din utvikling. Ta vare på dokumentasjon over dine prestasjoner slik at din leder kan se hva du konkret har fått til.

Punkter det er lurt å tenke gjennom på forhånd:

  • Hva har du oppnådd den siste tiden eller siden siste lønnsjustering?
  • Har du fått økt ansvar?
  • Har du fått endret dine arbeidsoppgaver?
  • Har du hevet din kompetanse?
  • Hva er ditt bidrag til at virksomheten har nådd sine mål?
  • Har du nøkkelkompetanse eller ettertraktet kompetanse?
  • Har du oppnådd mål som du og din leder tidligere har blitt enige om?

 4. Ta initiativ til en samtale

Finn ut om du har krav på en lønnssamtale, og be om dette dersom sjefen din ikke har tatt initiativ til det. 

Om du har krav på lønnssamtale eller ikke, avhenger av hvor du er ansatt og hvilken tariffavtale som gjelder for deg. Er du for eksempel omfattet av tariffavtalen med KS, KS-bedrift, KA eller Staten, har du krav på lønnssamtale.

Dersom du ikke har krav på en lønnssamtale, kan du likevel spørre om å få det. Det verste som kan skje, er at du får et nei. Generelt er arbeidsgivere positive til ansatte med ambisjoner og mål. Husk at det å kreve høyere lønn, er helt vanlig.

5. Under samtalen

Ha med et ark med argumenter som du bruker under samtalen. Dette hjelper deg og viser at du er forberedt. Argumentene dine bør bygge på din arbeidsinnsats, kompetanseheving eller andre endringer eller utvikling som har skjedd med deg eller din stilling. Ta med dokumentasjon for å understøtte argumentene dine. Unngå å bruke din personlige økonomi som argument.

Husk at lønnssamtalen ikke er en forhandling, men skal være en veiledende samtale mellom deg og din leder hvor din måloppnåelse og din verdi for bedriften skal diskuteres. Unngå derfor konfrontasjon og hardt språk. Ikke still ultimatum dersom du ikke er forberedt på å gjennomføre det.

Prat klart og tydelig for å unngå misforståelser. Er det noe du er usikker på, så spør lederen din. Kontroller underveis i samtalen at dere forstår hverandre og er enige. Hold deg til fakta, og unngå å bli svært følelsesmessig engasjert.

Artikkelen fortsetter under bildet.

COLOURBOX7777028
Det er viktig å lage referat fra lønnssamtalen som dere er enige om innholdet i.

 6. Avtale

Forsøk å komme til enighet, og lag et referat som dere er enige om innholdet i. Er det ikke aktuelt med en lønnsøkning nå, så legg grunnlaget for neste lønnssamtale ved å be om tilbakemelding på hvordan du kan oppnå lønnsøkning i fremtiden. Dette kan for eksempel være ved å påta deg flere oppgaver, få økt ansvar eller å heve din kompetanse.

 7. Svangerskapspermisjon

Har du vært ute i svangerskapspermisjon, er det fare for at du faller bak kollegene dine lønnsmessig. Krev derfor lønnsutvikling som om du har vært i jobb. Noen tariffavtaler har dette som en fast regel.

Delta Direkte

Trenger du flere råd angående lønnssamtale, eller har du andre spørsmål? Delta Direkte svarer på spørsmål innen arbeidsliv og har ekspertise på dette. Ta kontakt med Delta Direkte på tlf. 02125 alle hverdager fra kl. 08:00–20:00 eller epost: direkte@delta.no.