YS krever økt kjøpekraft

Leder i YS Erik Kollerud under hovedorganisasjonens inntektspolitisk konferanse 1. mars 2022.
Leder i YS Erik Kollerud under hovedorganisasjonens inntektspolitisk konferanse 1. mars 2022. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

YS med klart krav til årets hovedoppgjør. - Lønningene må merkbart opp, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Norsk økonomi har hentet seg inn etter koronakrisen. Samtidig har mange av våre medlemmer fått svekket kjøpekraft, blant annet på grunn av dyr strøm. Når det nå går godt i økonomien, er det på tide at også arbeidstakerne får ta større del i veksten. YS krever derfor økt kjøpekraft i årets oppgjør, sier Kollerud. 

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er like klar:

- Våre medlemmer fortjener et realt lønnsløft i år. Vedtaket i YS gir oss ekstra kraft inn i de kommende forhandlingene, sier hun.  

Hovedstyret i YS vedtok sitt inntektspolitiske dokument tirsdag 1. mars som danner grunnlag for kravene inn i årets hovedoppgjør.

Støtter frontfagsmodellen

YS støtter opp om frontfagsmodellen, men mener resultatet fra den konkurranseutsatte industrien ikke kan være verken tak eller gulv i de andre lønnsoppgjørene:

- Frontfagfagsmodellen skal være fleksibel, slik at grupper og avtaleområder med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget. Man skal ta lokale hensyn i den enkelte virksomhet, påpeker Kollerud.

YS mener rammene for frontfaget også må gjelde ledere:

- Tilliten til frontfagsmodellen er avhengig av at også toppledere og eiere utviser mer moderasjon enn hva vi har sett de siste årene. Ansvaret for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv kan ikke bare legges over på vanlige arbeidstakere. Det ansvaret hører absolutt hjemme også hos de som skal lede virksomhetene, sier Kollerud.

Kompetanse gjennom hele yrkeslivet

Koronakrisen har fremskyndet den digitale omstillingen i arbeidslivet og økt behovet for kompetanseutvikling. YS mener det må etableres et kollektivt kompetansefond, finansiert og styrt av myndighetene og partene i fellesskap. 

- I omskiftelige tider er kompetansepåfyll gjennom hele yrkeskarrieren avgjørende for å sikre at arbeidstakere har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft. Et kompetansefond vil sikre ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling og gi virksomheter insentiver og handlingsrom til å investere i de ansatte, understreker YS-lederen.

inntektspolitisk konferanse.jpg
Trond Ellefsen, Marit Solheim og Lizzie Ruud Thorkildsen deltok på YS' inntektspolitiske konferanse.