Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Partene i Oslo ble enige natt til 1. mai. Fra venstre Per Egil Johansen, KAH, Harald Nævdal, Oslo kommune, Elisabeth Rasmussen, YS-K, Aina Skjefstad Andersen, Unio, Per Steinar Aasebø, (forhandlingsleder) Oslo kommune, Knut Kvamsdahl, Oslo kommune og Kjell Hugo Jenssen, Oslo kommune. Foto: Kristel Margrethe Lysenstøen
Partene i Oslo ble enige natt til 1. mai. Fra venstre Per Egil Johansen, KAH, Harald Nævdal, Oslo kommune, Elisabeth Rasmussen, YS-K, Aina Skjefstad Andersen, Unio, Per Steinar Aasebø, (forhandlingsleder) Oslo kommune, Knut Kvamsdahl, Oslo kommune og Kjell Hugo Jenssen, Oslo kommune. Foto: Kristel Margrethe Lysenstøen

Natt til tirsdag 1. mai ble YS Kommune enig med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. – Vi har fått et økonomisk resultat som er akseptabelt for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i YS-K Oslo, Elisabeth Rasmussen.

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Deltas medlemmer i Oslo kommune.

  • Oppgjøret gir Deltas medlemmer minst 1,75 prosent på lønnstabellen, minimum kr 7.700 med virkning fra 1. mai 2018.
  • I tillegg gjennomføres justeringsforhandlinger tilsvarende 0,35 prosent av lønnsmassen.
  • Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet tilsvarende 0,4 prosent av lønnsmassen.

Den økonomiske rammen er på linje med frontfaget.

Tiltak for å fremme heltidskultur

For å stimulere målet om å oppnå en heltidskultur, vil kommunen opprette et sentralt prosjekt som partene sammen skal delta i.

  • Utprøving av tiltak og virkemidler som kan fremme en heltidskultur, vil bli tilknyttet prosjektet.
  • Det legges opp til erfaringsutveksling på tvers av virksomhetene.
  • Det kan inngås særskilte avtaler i perioden for ytterligere å bidra til en heltidskultur.

Heltidskulturen har vært et gjennomgående tema i dette lønnsoppgjøret. Partene har hatt en felles målsetning om at årets forhandlinger skal gi et positivt bidrag til å fremme en heltidskultur i kommunene.

– Vi fikk til slutt en avtale som vi kan gå videre med i dette arbeidet, sier Elisabeth Rasmussen.

Pensjon utsettes til neste år

Pensjon var også et viktig spørsmål i forhandlingene som det ikke var mulig å bli enig om i år. Partene kan bringe pensjonsspørsmål inn som forhandlingstema i mellomoppgjøret 2019, dersom de ønsker det.

Protokollen kan lastes ned HER

Forhandlingsleder YS-K Oslo Elisabeth Rasmussen foto Siv M Bjelland
Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Elisabeth Rasmussen (hovedtillitsvalgt i Delta), på vei inn til forhandlinger i Oslo rådhus 30. april. Foto: Siv M. Bjelland

Dette er YS i Oslo kommune

  • I 2018 er det et hovedoppgjør. Det vil si at alle bestemmelsene i overenskomsten (Dok 25) er oppe til vurdering. Disse bestemmelsene forhandles annethvert år.
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • YS-K Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.