Dette skjer på Deltas konferanse og kongressen

Avstemning under en tidligere kongress.
Avstemning under en tidligere kongress. Foto: Ta Del

29. november til 1. desember er Deltas representantskap samlet for å stake ut kursen for de neste fire årene.

Kongressen skal blant annet velge nytt hovedstyre, vedta prinsipprogram og hovedsatsingsområder, tariffpolitisk dokument og grunnlag for videre utvikling av Delta. På kongressen deler Delta også ut pris til årets tillitsvalgt og årets arbeidsgiver.

Arbeidsliv og teknologi

Kongressens første dag er viet Den årlige Deltakonferansen med tema framtidens arbeidsliv.

Innledere er Kristin Clemet, Gudmund Hernes, Knut Røed og Bo Dahlbom, som vil bidra med  ulike perspektiver på arbeidsliv, partssamarbeid, offentlig tjenesteyting og teknologisk utvikling.

Dagen avsluttes med en samtale mellom administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten, Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, tillitsvalgt i Delta Ung, Melissa Jasmin Engen Ringsø og Deltas leder Erik Kollerud.

Hele konferansen blir streamet.

Kongress i to dager

To dager er satt av til kongressforhandlinger. Disse sakene er på dagsorden:

  • Tariffpolitikk
  • Beslutningsgrunnlag for organisasjonsutvikling
  • Prinsipprogram 2017-2020
  • Satsingsområder 2017
  • Økonomiplan 2017-2020 
  • Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer

Medlemmer og tillitsvalgte kan følge hele kongressen på Delta web-TV.

Alt om Deltas kongress 2016 - sakene og kandidatene til hovedstyret

Hvem blir årets tillitsvalgt og årets arbeidsgiver?

 Her kan du se hvem som har fått prisen som årets tillitsvalgt de siste ti årene: