Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen deltar i regjeringens helsepersonellkommisjon

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er utnevnt av Kongen i Statsråd til å sitte i helsepersonellkommisjonen.

Kommisjonen skal ifølge regjeringen «fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.»

- Dette er viktig arbeid og en stor annerkjennelse til Delta, sier forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen etter at utnevnelsen ble kjent fredag 17. desember.

- Vi har over mange år jobbet for god oppgavedeling og understreket viktigheten av bredden av yrkesgrupper som er vesentlig for at helsevesenet i Norge skal fungere, sier hun.

- Hvilke oppgaver skal løses, hvilken kompetanse trengs og hvilke yrkesgrupper har rett kompetanse, blir viktige spørsmål. Våre medlemsgrupper fortjener både å bli sett og verdsatt for at vi skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet fremover. Dette skal jeg ta med meg inn i arbeidet i kommisjonen, sier Thorkildsen.

Stort potensiale i mer heltid

- Pandemien har tydelig vist oss at vi må praktisere oppgavedeling både i kommunene og i sykehusene på en bedre måte enn i dag. Det arbeidet må begynne med riktig tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde bredden av kvalifisert helsepersonell over hele landet, poengterer hun.

- En av hovedutfordring i helse- og omsorgstjenestene er at mange jobber deltid. Det ligger ett stort potensial i å mobilisere mer arbeidskraft i tjenestene ved å sikre at flere får hele stillinger, sier Thorkildsen.

Hun påpeker og så at det er en sammenheng mellom arbeidstidsordninger og arbeidsbelastning i helsevesenet og utfordringen med å sikre nok helsepersonell. Det må diskuteres i kommisjonen.

Vil treffe bedre med utdanning og rekruttering

Helsepersonellkommisjonen er et av flere tiltak som er nedfelt i Hurdalsplattformen. Plattformen utgjør grunnlaget for dagens regjering. Der framgår det at regjeringen vil «nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.»

– Målet med helsepersonellkommisjonen er å treffe bedre med utdanning og rekruttering av helsefolka vi trenger. Vi skal sette sammen ansvarlige både fra universitets og høyskole-sektoren, partene i arbeidslivet og tjenesten, sa helseminister Ingvild Kjerkol i en tidligere uttalelse til Dagens Medisin.

Tidligere rektor ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet Gunnar Bovim skal lede kommisjonen. Bovim er lege og har tidligere vært administrerende direktør både ved St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Bovim er også sittende styreleder ved Oslo universitetssykehus. 

Helsepersonellkommisjonen

Mandat

Helsepersonellkommisjon skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Medlemmer

Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, leder, Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
Morten Dæhlen, professor, Tønsberg