Ambulanseforbundets leder inn i totalberedskapskommisjonen

Ola Yttre er leder av Ambulanseforbundet i Delta som har flere tusen medlemmer.
Ola Yttre er leder av Ambulanseforbundet i Delta som har flere tusen medlemmer. Foto: Gunhild Lervåg

Ola Yttre er utnevnt av Kongen i statsråd til å sitte i regjeringens totalberedskapskommisjon som skal vurdere styrker og svakheter ved beredskapen i Norge.

- Jeg er veldig stolt over at jeg får delta i dette viktige arbeidet og takker medlemmer og tillitsvalgte i Ambulanseforbundet som har vist meg tilliten til å være deres leder. Det arbeidet vi i styret har lagt ned i mange år, er nok en viktig årsak til at jeg er valgt ut til å sitte i kommisjonen, sier Yttre, leder av Ambulanseforbundet i Delta, etter at utnevnelsen ble kjent fredag 21. januar 2022.

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.

-Vi har blitt lagt merke til

- Beredskap og beredskapspolitikk har i mange år vært et prioritert område for oss i Ambulanseforbundet i Delta. Fag er vår primæroppgave som yrkesorganisasjon. Det er dette vi jobber med hver eneste dag, sier Yttre.

Han går inn som en av 16 medlemmer i kommisjonen som ledes av pensjonert general Harald Sunde. De skal levere en offentlig utredning (NOU) i juni 2023.  

- Det er veldig bra at den viktige jobben vi i Ambulanseforbundet gjør har blitt lagt merke til og at jeg nå får være med inn i dette viktige arbeidet, sier Yttre.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil «setje ned ein totalberedskapskommisjon som skal vurdere korleis samfunnets totale ressursar best mogleg bør innrettast for å sikre tilfredsstillande beredskap.»

 Totalberedskapskommisjonen skal se på hvordan ressursene kan benyttes på en best mulig måte for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

 Staten skal sørge for innbyggernes sikkerhet og trygghet. For å klare dette må samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar bli sentrale begrep i årene som kommer, sier Mehl.

Delta i to regjeringsutvalg

Delta_Lizzie Thorkildsen_2021_01 (3).jpg
Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen

Med denne utnevnelsen sitter to av Deltas politisk valgte ledere nå i kommisjoner nedsatt av regjeringen. Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen ble i desember utnevnt til å sitte i helsepersonellkommisjonen.

 

Totalberedskapskommisjonen

Utvalget skal vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. 

Leder: Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker

Medlemmer:
Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg
Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal
Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo
Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger
Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo
Direktør Cecilie Daae, Oslo
Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk
Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand
Ordfører Ida Stuberg, Inderøy
Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum
Professor Odd Jarl Borch, Bodø
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø
LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm
Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger