Om Vernepleierforbundet

Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere med vernepleierutdanning  og vernepleierstudenter. Vi har fokus på profesjonen, faget og brukere av tjenestene.

Alle med vernepleierutdanning er velkommen som medlem i Vernepleierforbundet i Delta. De fleste medlemmene våre jobber i kommuner og på sykehus.

Vernepleierforbundet i Delta er den eneste organisasjonen som bare er for vernepleiere, og vi skal sørge for å snakke vernepleiernes sak.

For å bli medlem må man være vernepleier eller vernepleierstudent.

Dette får du som medlem:

  • Faglig fellesskap
  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Lønnsomme medlemsfordeler