Vernepleierforbundet

Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere og vernepleierstudenter. Alle med vernepleierutdanning er velkommen som medlem i Vernepleierforbundet i Delta. De fleste medlemmene jobber i kommuner og på sykehus.

Kontaktpersoner

Bjørn Harald Iversen
Leder

Stian Tønnessen
Nestleder, Vernepleierforbundet

Mari Bjørnstad Roer
Styremedlem

Steinar Vikholt
Styremedlem

Anne Lene Reinshorn
1. vara

Monica Holmbukt
2. vara

Oliver Hoksrød
3. vara

Elisabeth Nesttun Øyen
4. vara