Fagbladet Vernepleieren i Delta

Vernepleieren er et fagtidsskrift med vekt på fag og yrkesidentitet, som utgis to ganger i året og går til medlemmer i Vernepleierforbundet i Delta.

  • Utgiver: Vernepleierforbundet i Delta
  • Redaktør: Ann Beate Grasdalen, ann.beate@grasdalen.no, telefon 99 45 00 90
  • Redaksjon: Siv M. Bjelland, Steinar Vikholt, Oliver Hoksrød, Monica Holmbukt og      Bjørn Harald Iversen
  • Opplag: 2.000
  • Vernepleieren styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er medlem i Fagpressen.
  • Design og trykk: Merkur Grafisk AS