Portørenes arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan blant annet omfatte å hente pasienter til operasjon og bringe dem tilbake til avdelingen etter operasjonen.
Arbeidsoppgavene kan blant annet omfatte å hente pasienter til operasjon og bringe dem tilbake til avdelingen etter operasjonen.

Portørene har mange ulike arbeidsoppgaver på sykehusene.

Portørene har flere ulike arbeidsoppgaver, deriblant lagerarbeid, mattransport, kildesortering, vektertjeneste, pasienttransport, forsyning av medisinske gasser til avdelingene, blodleveringen/henting/levering av prøver, transport av rene og urene senger, gipsing, hjelp under operasjoner og arbeid ved akuttmottak.

En portør er en tilsatt ved sykehus. Arbeidsoppgavene kan blant annet omfatte å hente pasienter til operasjon og bringe dem tilbake til avdelingen etter operasjonen, hente skittentøy fra avdelingene og levere rent tøy, skifte lyspærer, kjøre tomme senger til og fra lager osv. 

Hjertestansteam og luftambulanse

På enkelte sykehus er portørene i tillegg med i hjertestansteamet internt på sykehuset. Å ta i mot pasienter fra landingsplassen når luftambulansen kommer inn er også en av oppgavene på noen av sykehusene.

Portørenes yrkesorganisasjon har 200 medlemmer fordelt på de fleste sykehusene i landet.

Mange har fått annen tittel enn portør

Halvparten av medlemmene har fått en annen tittel en portør. Noen jobber på kjørekontor, sentralbord, lager, transport og miljø. I den forbindelse ser vi at kanskje portørenes yrkesorganisasjon burde hatt et annet navn slik at flere kjenner seg igjen. Her trenger vi tilbakemeldinger fra dere. Ta kontakt med leder Leif Moen på tlf eller mail.

Ser til Danmark

I Danmark har opplæring for portørene kommet lengre en i Norge. Portørene kan jobbe andre steder enn på sykehus. Blant annet på sykehjem. I Danmark bruker de også navnet portør, men skiller mellom hvite portører, grønne portører og blå portører.

Nyttige lenker