Lønn og avtaler for portører

Delta forhandler årlig lønn og arbeidsvilkår for medlemmene i Portørene.

De fleste portører er ansatt på sykehus.  Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i helseforetakene og Lovisenberg sykehus reguleres av avtalene for spesialisthelsetjenesten mellom Delta og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Dette er avtalene som kan gjelde for deg: