Om Utrykningsfartøyenes Forening

Om Utrykningsfartøyenes Forening
Foto: Colourbox

Utrykningsfartøyenes Forening er stiftet av sjøansatte i Redningsselskapet for sjøansatte i Redningsselskapet.

Utrykningsfartøyenes Forening ble stiftet 1. januar 2018. Styret er sammensatt av navigatører og maskinister i Redningsselskapet.

Vi har  fokus på den viktige jobben som utføres av redningsskøytene og ambulansebåtene, og vill arbeide aktivt for å få tilført mer statlige midler til drift av skøytene.

Samtidig vil vi aktivt argumentere for lønnsvilkår og avspaseringsvilkår som reflekterer den viktige jobben som personellet på skøytene utfører.

Vi sammenligner oss med aktører som jobber med samme fagfelt innenfor redning, medisin, brann, havari. Arbeidstakerorganisasjonen Delta er valgt som paraplyorganisasjon ettersom Delta allerede organiserer ansatte innenfor flere av disse yrkene på ulike arbeidsplasser som ambulansetjenesten, brann- og redningstjenesten, Hovedredningssentralene m fl.  

Interimstyret i Utrykningsfartøyenes Forening håper også at vi gjennom vår forening skal bidra til å øke interessen for organisasjonsvirksomhet.

Bli medlem

Jobber du på skøyte eller ambulansebåt i Redningsselskapet? Meld deg inn her - velg ”Utrykningsfartøyenes Forening” under "Velg Organisasjon":