Om NRK Delta

NRK Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) gjennom Delta.

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert 17. januar 1977. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet.

Tverrfaglighet er vår styrke

NRK Delta ser på NRK som ett konsern som må ha en helhetlig lønns-og personalpolitikk NRK Delta organiserer derfor ansatte og frilansere innen alle yrkesgrupper i NRK

Journalister er den største enkeltgruppe i NRK Delta

NRK Delta - er foreningen med lengst erfaring når det gjelder saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i NRK

Nettverk av tillitsvalgte

 • NRK Delta har et stort nettverk av tillitsvalgte på alle nivåer i NRK - ca.55 tillitsvalgte
 • NRK Delta er representert i råd og utvalg både sentralt og lokalt
 • NRK Delta er godt representert på distriktskontorene

Partipolitisk uavhengig

 • NRK Delta er partipolitisk nøytral
 • NRK Delta betaler ikke støtte til noe politisk parti

Lavest kontingent

NRK Delta har den laveste kontingenten av fagforeningene i NRK. Størrelsen på kontingenten er 1 % av brutto lønn

Medbestemmelse

NRK Delta ser det som en av sine viktigste oppgaver å bringe medlemmenes synspunkter frem til beslutningstakerne i NRK

NRK Delta sikrer på denne måten de ansattes medinnflytelse over egen arbeidsplass

Medlemsfordeler

 • God bemanning på kontoret og godt utbygget nettverk av tillitsvalgte.
 • Kurs for tillitsvalgte og medlemmer.
 • Medlemsmøter og tematimer.
 • Informasjon til medlemmene på NRK Deltas nettsider.
 • Frivillige bank– og forsikringstjenester gjennom Gjensidige.
 • Tilbud om YS Medlemsfordeler - les mer på www.ys.no.
 • Skatterådgiving: NRK Delta tilbyr helårs skatterådgivning både med fast konsulent og gjennom foreningens medlemskap i Skattebetalerforeningen. Vi tilbyr også hjelp til selvangivelsen.
 • Hytte: NRK Delta - er den eneste foreningen i NRK med egen hytte i Eggedal, ca 900 m.o.h.