Om Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) organiserer ansatte i kriminalomsorgen (sektor Stat) som har personal og/eller fagansvar samt ansvar for metode og innhold (sosialfaglig) og fritidsledere med selvstendig beslutningsmyndighet.

Ass f.leder
John Kjetil Wang-Hansen - forbundsleder i KLF

KLF er en selvstendig tjenestemannsorganisasjon i tjenestetvistlovens forstand. KLF forhandler lønn og tariff for sine medlemmer på selvstendig grunnlag. KLF er selvstendig part i Kriminalomsorgen etter reglene i Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtalen i Kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) er medlem av Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), sektor YS-Stat.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) er kriminalomsorgens eneste rene lederforbund. Vi organiserer alle typer ansatte som innehar personal og/eller fagansvar som innebærer selvstendig beslutningsmyndighet. Ansatte som fungerer i definerte lederstillinger i 6 måneder eller mer, eller formelt sett er tillagt funksjon som midlertidig leder (tidsbestemt og lønnstillegg) kan også være medlemmer.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) er også en interesseorganisasjon for ledere, i tillegg til å ivareta medlemmenes tariffmessige, sosiale og faglige interesser. KLF legger derfor stor vekt på å tilby sine medlemmer lederutvikling og lederutdanning gjennom forbundet. I tillegg til egne arrangement (Nasjonalt Lederskapsforum, Lederprogrammet mm), tilbys medlemmene høgskolestudium gjennom Delta og Deltas yrkesorganisasjoner. KLF ønsker å se kriminalpolitiske saker og temaer gjennom lederes ståsted.

KLF har nesten 300 medlemmer i Kriminalomsorgen.

Kontingent

KLF holder lav kontingent, du betaler kun 1,28% av brutto grunnlønn (maks 610,-) og ikke noe av andre lønnstillegg.