Om Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele i Bane NOR og Bane NORs underleverandører, som f eks Spordrift AS og Baneservice AS.

I likhet med YS og Delta er STF en partipolitisk uavhengig organisasjon og har gjennom sitt medlemskap i Delta/ YS-Stat forhandlingsrett med Jernbaneverket.

Skolering av tillitsvalgte er en prioritert oppgave for STF.  Det avholdes ulike typer kurs både i regi av STF, Delta, og YS-U.

I tillegg har STF gjennom Delta/YS avtale om ulike forsikrings- og banktjenester i Gjensidige som er meget gunstige.

STF har egen begravelseskasse som yter bidrag til medlemmer og deres husstand ved dødsfall. Utbetaling er for tiden kr. 15.000.

STF prøver å holde kontingenten på et lavest mulig nivå, og er for tiden kr. 350,- pr. mnd som inkluderer begravelseskassen på kr 10,-. For lærlinger er medlemskapet gratis.