Om Delta Norges Blindeforbund

Delta Norges Blindeforbund er en arbeidstakerorganisasjon tilknyttet YS. Vi organiserer arbeidstakere fra alle yrkesgrupper i hele organisasjonen.