Kulturforbundet i Delta

Foto: Shutterstock og Colourbox og Martin Müller (collage)
Foto: Shutterstock og Colourbox og Martin Müller (collage)

Vi er yrkesorganisasjonen for alle som jobber innen kultur.

Kulturforbundet er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon, medlem i Delta og YS.

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) forhandler om lønns- og avtalevilkår på vegne av sine medlemmer i de ulike YS-forbund.

Hva vi gjør:

 • Vi ivaretar medlemmenes yrkesmessige og faglige interesser
 • Vi er opptatt av lønns-og arbeidsvilkår, disse blir ivaretatt av Deltas tillitsvalgte
 • Vi samarbeider med kulturorganisasjoner som har sammenfallende interesser og mål
 • Vi påvirker politiske organer. Kulturforbundet i Delta er en høringsinstans for myndighetene i fagrelaterte spørsmål
 • Vi arbeider for en sterkere satsning innen kultur

Hvem kan bli medlem?

Alle som arbeider innenfor relevante fagområder innen både offentlig og privat sektor.

Våre medlemmer arbeider i kulturinstitusjoner som bibliotek, kulturskole, museum, kulturhus, kino, festivaler, kulturadministrasjon og lignende.

Medlemskapet er gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning). Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen. 

Medlemsfordeler

 • Veiledning og støtte fra godt utbygget nettverk av tillitsvalgte
 • Kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • Gunstige rabatter og forsikringer
 • Trygghet i arbeidsforholdet
 • Faglig felleskap
 • Advokattjenester
 • Tariffestede lønnsavtaler.
 • Delta Direkte telefon 02125 eller d[email protected] chat på deltas nettside, gir medlemmene rask hjelp til og veiledning om lønns-og arbeidsvilkår i privat og offentlig virksomhet

Kultur former framtiden - vi skaper den sammen!