Trenger du instrument- og utstyrsforsikring?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kulturforbundet tilbyr en av markedets beste instrumentforsikringer. For 500 kr i året kan du forsikre utstyr verdt tilsammen kroner 90 000.

Forsikringen dekker uforutsette skader uansett hvor du befinner deg.

Praktisk informasjon:

  • Husk å angi type instrument/utstyr, merke, serienummer og verdi for aktuelle instrumenter eller utstyr.
  • Verdigjenstand kan for eksempel være mikrofoner, høyttalere og/eller annet utstyr som brukes i forbindelse med arbeidet.
  • Fo​rsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader i hele verden.
  • For nærmere detaljer om forsikringsvilkår se forsikringspolisen.​
  • Faktura sendes i løpet av november-desember og betales forskuddsvis for påfølgende år.
  • NB! Medlemmer som er ansatt i kulturskolen i enkelte kommuner er dekket gjennom tariffavtalen, ved at arbeidsgiver dekker kostnadene til forsikringspremien.​ Sjekk med din arbeidsgiver om hvilke rettigheter du har til bruk av private instrumenter og utstyr i jobben din. 
  • Egenandel er 3.000 kroner.

Priseksempel:

Instrumenter og utstyr med samlet verdi inntil 90.000 kroner koster 500 kroner i året å forsikre. Prisen øker med kun 1,2 prosent av verdien for instrumenter og utstyr verdt over 90.000 kroner. Det tilsvarer 120 kroner pr. 10.000 kroner. 

Melde skade eller andre henvendelser? 

Skade skal meldes omgående til Gjensidiges kundetelefon 915 03 100, skademeldingsskjema på nettsiden gjensidige.no eller i appen til Gjensidige. 

Ved spørsmål om betaling/faktura og endringer/oppdatering av forsikrede verdier, ta kontakt med Kulturforbundet i Delta

Forsikringsvilkår ved tyveri:

Forsikret utstyr som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Oppbevares forsikret utstyr i motorkjøretøy, skal kjøretøyets dører være låst og vinduer/takluke lukket. Utstyret skal ikke være synlig fra utsiden av kjøretøyet.