Kompetansebevis for helsefagarbeidere

Kompetansebevis for helsefagarbeidere
© Colourbox

Nå kan du motta kompetansebevis for kurs og forelesninger du har deltatt på.

Medlemmer i Helsefagarbeiderforbundet har mulighet til å samle opp og spisse sine praksis- og teorikunnskaper ut over grunnutdanningen, og dokumentere dette med et kompetansebevis som utstedes av Helsefagarbeiderforbundet.

Tellende for å få kompetansebevis er kurs godkjent av organisasjoner/arbeidsgivere/kursarrangører innenfor et og samme fagfelt, for eksempel:

  • hjerte/kar,
  • diabetes,
  • psykiatri,
  • kreft eller,
  • demens.

Minimum 40 timer

En må ha gjennomført kursene i løpet av de siste fem årene ved søkertidspunktet, og hatt minimum 40 timer med kurs/forelesninger. 

Slik søker du om kompetansebevis

Du behøver ikke fylle ut et skjema for å søke kompetansebevis, men skriv rundt én side med forklaring, og legg ved kopier av kurs/seminar/skolebevis.

Søknaden sendes til helsefagarbeiderforbundet@delta.no