IFID, fotterapeuter med diabeteskompetanse

IFID er interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes. IFID gir faglig oppdatering innen diabetes.

punktgrafikkbilde_i_logo_ifid

Formål

  • Videreutvikle fotterapeutens kunnskap og kompetanse om diabetes og den diabetiske fot.
  • Formidle kurs /informasjon.
  • Oppdatering.
  • Utveksle erfaringer.
  • Informere aktuelle målgrupper.

IFID ble stiftet i 1994. Noen medlemmer i Fotterapeutforbundet med spesiell interesse for diabetes og den diabetiske fot, tok initiativet. Diabetesforbundet var positiv til IFID helt fra starten av og ga etableringstøtte. IFID-medlemskap vil holde fotterapeutene oppdaterte på kunnskap innen diabetes og føtter.

IFID har en egen spalte i fagbladet Fotterapeuten som kommer ut fire ganger i året.

Oversikt over fotterapeuter med diabeteskompetanse finner du på:

 

IFID har en samling annethvert år for faglig fordypning.

Møtet holdes på høsten. IFID-medlemmer må delta på minst ett IFID-møte i løpet av en tre-årsperiode. Se neste samling i aktivitetskalenderen.

I utgangspunktet var det bare medlemmer av Fotterapeutforbundet som kunne
være medlem, men i dag er det åpent for alle autoriserte fotterapeuter, bare de
tilfredsstiller de andre kravene til medlemskap. Foreningens medlemmer må være autorisert fotterapeut og ha gjennomført kompetanseheving i diabetesfoten. Fra oktober 2016 skal nye medlemmer ha bestått eksamen fra universitet. Man må også være medlem av Diabetesforbundet.

Medlemmer i Fotterapeutforbundet betaler en årlig kontingent på kr 500,- andre betaler kr 1000,-.
Beløpet går til IFID for bruk til å arrangere fagdager og å fremme fotterapeuter
med fordypning innen Diabetes.

For å bli medlem i IFID, send e-post til [email protected]

Kontakt IFID

Karina Solheim [email protected]

Ira Røyseth, Vestland krets [email protected]

Jorun Irene Erdal, Vestland krets [email protected]

Vara: Mariann Blegen, Oslo/Akershus krets [email protected]