IFID, fotterapeuter med diabeteskompetanse

IFID er interessegruppen for fotterapeuter med diabeteskompetanse. IFID gir faglig oppdatering innen diabetes.

punktgrafikkbilde_i_logo_ifid

Formål

  • Videreutvikle fotterapeutens kunnskap og kompetanse om diabetes og den diabetiske fot
  • Formidle kurs /informasjon
  • Oppdatering
  • Utveksle erfaringer
  • Informere aktuelle målgrupper

IFID ble stiftet i 1994. Noen medlemmer i Fotterapeutforbundet med spesiell interesse for diabetes og den diabetiske fot, tok initiativet. Diabetesforbundet var positiv til IFID helt fra starten av og ga etableringstøtte.

IFID-medlemskap kvalitetssikrer fotterapeutene på listen med hensyn til oppdaterte kunnskaper innen diabetes.

Medlemskapet gir deg rett til å stå på IFID-listen som benyttes av Diabetesforbundet og Fotterapeutforbundet ved anbefaling av fotterapeuter til å behandle personer med diabetes.

Finn oversikt over fotterapeuter med diabeteskompetanse: 

IFID har en samling annenhvert år med faglig fordypning. Møtet legges til siste helgen i oktober. IFID-medlemmer må delta på minst ett IFID-møte i løpet av en tre-årsperiode. Se neste samling i aktivitetskalenderen.

I utgangspunktet var det bare medlemmer av Fotterapeutforbundet som kunne være medlem, men i dag er det åpent for alle autoriserte fotterapeuter, bare de tilfredstiller de andre kravene til medlemskap.

Medlemmer i Fotterapeutforbundet betaler en årlig kontingent på kr 500,- andre betaler kr 1.000,-. Beløpet går til IFID for bruk til å arrangere medlemsmøter o.l.

Kontakt IFID

For kontakt med IFID:

Leder: Eva Steen-Johansen tlf: 480 87 023, [email protected]

Karina Solheim [email protected]

Randi Sandlie Nyland [email protected]
 

For å bli medlem i IFID, send e-post til [email protected]