Ny medlemsfordel: Digital HMS-håndbok!

I samarbeid med PlusOffice har vi nå utarbeidet en digital HMS-håndbok til bruk i klinikken.

PlusOffice er det verktøyet du trenger for å håndtere pålagt internkontroll. Et digitalt system utviklet spesielt for fotterapeuter. Systemet dekker hele internkontrollforskriften og sørger for at man holder seg oppdatert i henhold til lovverket og de rammene som er satt for fotterapeuter. 

Systemet tydeliggjør hva vi er pålagt å forholde oss til av krav relatert til blant annet personvern (GDPR) og generell internkontroll.

Det inkluderer blant annet:

  • Rutiner utarbeidet av FTF
  • Mulighet til å laste opp egne rutiner og dokumenter
  • Pålagte risikovurderinger og vernerunder
  • Avvikshåndtering og oppfølgning av tiltak

Et slikt system har vært etterspurt av dere medlemmer og forbundet er stolt av at vi har klart å få til et spesialtilpasset system inn mot vår bransje.

PlusOffice er en norsk kompetansebedrift som er utvikler og leverandør av et komplett system for internkontroll, HMS og personal (HR) og er spesielt utviklet for små og mellomstore bedrifter og har over 20 års erfaring fra faget. De legger stor vekt på brukervennlige og tidseffektive løsninger hvor man jobber direkte i systemet. Systemet er tilgjengelig på alle plattformer, også i sin egen applikasjon.

Systemet har ingen bindingstid eller oppsigelsestid. Dere vil også få fri faglig og teknisk support inkludert i prisen. Dersom man har fagrelaterte spørsmål, er det trygghet i å ringe PlusOffice som besitter god kunnskap. Dere vil også få hjelp til oppstartsprosessen av systemet eller om dere har andre spørsmål underveis. Ring Alexander på tlf 48853888.