Solidaritetsarbeid - vi bygger barnehage i Malawi

Ved å kjøpe murstein er du med på å sørge for at Mbidzi får på plass en barnehage, kjøkken og en brønn i landsbyen. Kjøper du 15 murstein, får du navnet ditt på en plakett i barnehagen.

Som en del av Deltas internasjonale solidaritetsarbeid startet Null til atten i 2012 opp et prosjekt i Malawi.
Malawi ligger i den sørlige delen av Afrika og grenser til Tanzania, Zambia og Mosambik. Det er et av verdens fattigste land. Med sine nesten 17 millioner mennesker er Malawi også et av Afrikas tettest befolkede. Levealderen er lav, bare ca. 55 år og nesten halvparten av innbyggerne er under 15 år.

Barnedødeligheten er høy, og det er også høy forekomst av Hiv/aids. Klimaendringer gjør at Malawi regelmessig rammes av både tørke og flom. Store deler av befolkningen lider av feil- og underernæring og barna er da mest utsatt.

Samarbeider om prosjektet

Null til atten som er eier av dette prosjektet har nå fått i gang samarbeid med tre andre yrkes -organisasjoner i Delta; Kost og ernæringsforbundet, Aktivitørforbundet i Delta og Service og Drift. Sistnevnte har også erfaring med brønnboring fra et annet prosjekt i Afrika.

Gave til prosjektet

Prosjektet har fått 50 mål land i gave fra landsbyhøvdingen, til å bygge barnehage og brønn på. Dette skal vi få skjøte på av malawiske myndigheter. Området ligger på en slette der det ligger en kirke og en barnehage fra før.

Mange er underernærte

Et av hovedproblemene til Malawi er som tidligere nevnt feilernæring hos barn. Feilernæring fører til høy barnedødelighet men, også til veksthemning. Hemmet vekst fører til sen utvikling, og senere lærevansker. Dette skaper problemer i voksen alder, som igjen skaper mindre produktivitet i arbeidslivet, noe som gjør at Malawi som nasjon blir skadelidende.

Utdanne personale i barnehagen

Til barnehagen i landsbyen Mbidzi skal en gruppe voksne få kompetanse om barns utvikling, kosthold og ernæring, helse og hygiene. Læreplanen er utarbeidet i samarbeid med blant annet ernæringsavdelingen i det malawiske helsedepartementet.

Når de voksne er ferdig utdannet blir de «caretakers». De tar med seg lærdommen og videreformidler den til familiene i provinsen, slik at kostholdet deres kan justeres i riktig retning. Tanken er også at kurset kan kopieres og brukes i andre landsbyer og i andre provinser.

Først må imidlertid barnehagen være fysisk på plass. Den skal bygges ved hjelp av lokale krefter i landsbyen. Byggematerialer og utstyr lages (murstein brennes) og kjøpes av lokale produsenter, noe som gir en positiv effekt for lokalsamfunnet. Senere vedlikehold skal også ivaretas lokalt. Det er lagt opp til en nøktern standard på barnehagen, som skal ha et enkelt kjøkken, slik at barna får et daglig måltid med mat.