Fagartikler og temahefter - barn og unge

Her finner du fagartikler og temahefter som kan være nyttige for deg som jobber med barn og unge, enten det er på sykehus, i barnehager, skole og SFO eller andre steder.

Temahefte "Du som jobber med barn"

Bla i og se hele "Du som jobber med barn", utgitt november 2019.

Delta har mange yrkesgrupper som jobber med barn. Dette temaheftet viser fram noen av jobbene og hva Delta gjør for medlemmene.

Du kan bestille heftet i Deltas nettbutikk.