10 gode grunner til å velge Delta og SkL

10 gode grunner til å velge Delta og SkL

Jobber du, eller skal du jobbe, i Skatteetaten? Bli medlem i Delta/SkL! Da får du en partipolitisk uavhengig fagforening med dyktige tillitsvalgte som er nær medlemmene.

Delta og SkL samarbeider til det beste for deg!

Delta og SkL samarbeider for å gi medlemmer som overføres fra kommunene til Skatteetaten best mulig tilbud både før og etter overføringen.

1. Styrke

Med medlemskap i Delta og SkL står du sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning. SkL har spisskompetanse innenfor Skatteetaten og har mange medlemmer og tillitsvalgte der, mens Delta er en breddeorganisasjon med lang erfaring innenfor offentlig tjenesteyting.

2. Dyktige tillitsvalgte

  • Vi holder oss oppdatert på dine vegne
  • Vi kan både kommunen og Skatteetaten
  • Vi får fortløpende grundig opplæring og oppfølging i rollen som tillitsvalgt.
  • Vi stiller godt forberedt i møter med arbeidsgiver
  • Vi er løsningsorienterte og konstruktive, og bidrar til god utvikling på arbeidsplassen

3. Vi er partipolitisk uavhengig

Både SkL og Delta er YS-forbund og dermed partipolitisk uavhengige. Vi samarbeider med dem som kan styrke medlemmenes interesser.

4 Trygghet i omstilling

Støtt deg på vår kunnskap og erfaring. Vi har lokale tillitsvalgte som kan lov- og avtaleverket, dyktige rådgivere og gir advokatbistand ved behov.

5. Medbestemmelse og innflytelse

SkL og Delta jobber aktivt for å få til gode arbeidsplasser. Våre tillitsvalgte møter arbeidsgiver på alle nivå. Som medlem kan du være med å påvirke beslutninger ved å gi oss råd og innspill.

SkL er det eneste forbundet i Skatteetaten med fulle partsrettigheter. SkL sitter ved forhandlingsbordet på alle nivåer.

6. Gode medlemsfordeler

Som medlem i SkL og Delta er det mye penger å spare! Faktisk så mye at du kan spare inn det medlemskapet koster og mer til. De to første månedene er gratis. Slik blir det enklere for deg å prøve ut medlemstilbudet.

7. Faglig utvikling

SkL arrangerer jevnlig medlemskonferanser på kontorene, fysisk eller digitalt. SkL har også lang tradisjon for årlige konferanser og kurs.

8. Vi forhandler lønn for deg

Delta og SkL jobber for at du skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. SkL har plass ved forhandlingsbordet i sentrale lønnsoppgjør.

9. Hjelp når du trenger det

Delta tilbyr gratis rådgivning til deg og alle andre medlemmer mandag til fredag kl. 08.00–20.00. Ring 02125, chat eller send e-post, og du får svar fra en av våre rådgivere. Ingen andre fagforeninger har det samme tilbudet! I tillegg har SkL og Delta tillitsvalgte som kjenner din arbeidsplass – både i kommunen og i Skatteetaten - og som taler din sak. Du kan også ringe direkte til SkL dersom du lurer på noe om Skatteetaten.

10. God informasjon

Vi gir deg rask og nyttig informasjon, på e-post, nett og i medlemsbladet SkL Nytt.

Om medlemskapet

Meld deg inn og få to måneders gratis medlemskap. Fram til 1. november vil Deltas tillitsvalgte bistå deg. Etter 1. november vil du som er Delta-medlem og skal jobbe i Skatteetaten, bli representert av SkL.

Delta og SkL har inngått avtale om dobbeltmedlemskap for medlemmene som skifter arbeidsgiver. Det vil si at du fra 1. september både er medlem i Delta og i SkL uten at det koster deg noe ekstra. Slik kan SkLs tillitsvalgte ivareta deg i Skatteetaten, og Delta kan bistå deg så lenge du er kommunalt ansatt.

Se og last ned brosjyren

Last ned

SkL

SkL (Skatteetatens Landsforbund) er den største YS-organisasjonen i Skatteetaten og den nest største fagforeningen i Skatteetaten. SkL har ca 1300 yrkesaktive medlemmer og organiserer i alle enheter i Skatteetaten og innenfor alle yrkes- og utdanningsgrupper. Medlemmene spenner fra ledere på høyt nivå til ordinære medarbeidere.

Delta

Delta er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS og har 88.000 medlemmer som jobber i offentlig tjenesteyting. Medlemmenes oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester.

Kontakt oss

Delta tlf 02125, e-post: [email protected]

SkL tlf 21013698, e-post: [email protected]