Om Delta Energi

Delta Energi jobber for at ansatte i energibransjen skal bli hørt og for å ivareta deres interesser. Våre medlemmer jobber med økonomi, personal, kundesenter, rengjøring og kantine i energisektoren.

Delta Energi jobber for å ivareta sine medlemmers arbeids- og lønnsvilkår.

Delta Energi er en partipolitisk uavhengig bransjeorganisasjon som organiserer ansatte i energisektoren, uansett hvilket tariffområde de omfattes av.

Delta Energi er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta. Delta er igjen tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som arbeider med å ivareta lønns- og arbeidsvilkår i offentlig og privat sektor.

Hvem kan bli medlem?

Ansatte i energibransjen uansett yrke og tariffområde, kan være medlem av Delta Energi.

I Delta Energi får du:

  • Hjelp ved lokale lønnsforhandlinger, i tvister og i spørsmål om arbeidsforhold innenfor KS- og NHO-området
  • Råd og informasjon ved strukturendringer i energibransjen
  • Informasjon om avtaler og tarifforhold som angår deg
  • Tilbud om kurs og skolering
  • Kontakt med andre som jobber i samme bransje som deg