Yrkesgrupper i branntjenesten og deres utdanning

BTY organiserer fem ulike yrkesgrupper innenfor branntjenesten som har variert utdanning og praksis.

Beredskap  

Beredskap rekrutterer ansatte fra håndverksyrker, som videreutdannes ved Norges Brannskole.

Feiere

Feiere har svennebrev i feierfaget som er innenfor videregående opplæring.

Forebyggende og alarmsentraloperatører 

Ansatte innenfor forebyggende og alarmsentraloperatører har sin utdanning ved Norges Brannskole.

Kompetanseavdelinger og administrasjon 

Instruktører og annet personell ved kompetanseavdelinger og administrasjon i brannvesenet har brannfaglig eller annen relevant utdanning. BTY er en pådriver for at utdanningen ved Norges Brannskole blir kompetansegivende, med grunnutdanning på fagskolenivå og videreutdanning på høyskolenivå. 

Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.
Skolen dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap.