Om Brannforbundet

Brannforbundet i Delta er den eneste yrkesorganisasjonen som har fokus på personell i brann- og redningstjeneste. Med Brannforbundet i ryggen er du sterkere rustet til å møte både endrede rammebetingelser og de faglige utfordringene.

Yrket stiller meget store krav til hver enkelt, både når det gjelder breddekompetanse og fysisk- og psykisk styrke. 

Brannforbundet arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår, utdanning og opplæring.

I tillegg ivaretar Brannforbundet medlemmenes yrkesfaglige interesser. Brannforbundet er representert i de fora hvor premissene for branntjenesten legges og er pådriver i reguleringer av lov- og regelverk.

Delta ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår

Når du melder deg inn i Brannforbundet blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Brannforbundet er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Brannforbundet i Delta hette frem til 1. februar 2017 Branntjenestens Yrkesorganisasjon - BTY.