Lokale lønnsforhandlinger i NAV og Helfo på det statlige området

I Staten er det to hovedtariffavtaler, en for LO og YS og en for Akademikerne og Unio.

Det er tariffavtalen den enkelte var knyttet til per 1. mai 2022 som gjelder for inneværende tariffperiode, 01.05.22-30.04.24. Dette gjelder dersom en melder seg ut av forbund i Akademikerne eller Unio i perioden og inn i AVYO. Tilsvarende gjelder dersom man går fra YS og LO avtalen til Akademikerne og Unio avtalen.

 

AVYO sender ut Hovedtariffavtalen til tillitsvalgte.
Her finner du den gjeldende Hovedtariffavtalen.

 

Tariffavtalen omhandler ikke bare lønn og lønnsforhandlinger, men mye som har stor betydning for ansettelsesforholdet.

 

Forhandlingssteder i tariffperioden 2022–2024:

  • Arbeids- og velferdsetaten. Forhandlingene kan etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 delegeres fra forhandlingsstedet til nivå/enhet som etter hovedavtalen og tilpasningsavtalen er driftsenhet under forhandlingsstedet.
  • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Hvis det i det sentrale oppgjøret er avsatt midler til lokale forhandlinger etter pkt. 2.5.1, avholdes disse forhandlingene på høsten. Her forhandles det om «friske penger» som er tildelt etter de sentrale forhandlingene mellom YS Stat, LO Stat og KDD.

Forhandling etter pkt. 2.5.3 er forhandlinger på særskilt grunnlag og kan foregå gjennom hele året.

Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse vurdere arbeidstakers lønnsplassering på nytt etter 2.5.5.

Det er viktig å huske på at alt utenom protokollen som skrives etter forhandling er taushetsbelagt.

Se mer om lokale forhandlinger her (pdf)

 

Lønnssamtale er en årlig samtale om lønn, kompetanse, ansvar og karriereutvikling og må gjennomføres på et tidspunkt som kan ha reell betydning for kommende lønnsforhandlinger. Lønnssamtaler er beskrevet i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 3 pkt 5.

Se mer om lønnssamtalen her (pdf).