AVYO blir en selvstendig organisasjon i Delta

Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen og AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl.
Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen og AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl.

Ekstraordinært landsmøte fattet følgende vedtak 12. mars.

«AVYO som selvstendig organisasjon i Delta fra og med 30. april 2020 og med en prøveperiode på et år fra og med samme dato».

- Jeg er glad for at vi har fattet en beslutning som gjør at AVYO kan ivareta både kommunale og statlige medlemmer fullt ut. Vi har gjennomført en grundig og god prosess, sier AVYOs leder Øyvind H. Randmæl.

AVYO og Delta skal sammen tilby medlemmer og tillitsvalgte oppfølging og et tjenestetilbud som er like godt eller bedre enn det AVYO og Delta allerede har for sine medlemmer.

- Dette innebærer at AVYO beholder sin nærhet til medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå, sier AVYOs leder.

Hensikten er å dra nytte av hverandres kompetanse til det beste for alle medlemmene. AVYO har spisskompetanse på NAV, og solid kompetanse på det statlige lov- og avtaleverket, mens Delta er sterk på det kommunale lov- og avtaleverket.

Vedtaket innebærer at AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt og selvstendig organisasjon i Delta. AVYO viderefører også opptaksområdet i henhold til dagens vedtekter, inklusive Helfo og tegnspråktolker.

Vedtaket ble fattet enstemmig.

Deltas hovedstyre var samlet fredag 13. mars og fattet sitt vedtak.

- Dette er en gledens dag. Delta får tilført solid kompetanse med AVYO, og bredde innenfor statlig sektor. I Delta ser man fram til å få mange nye kompetente medlemmer, tillitsvalgte og ansatte med på laget, sier forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

lederne_avyo_delta_