Møtekalender for AVYO i Delta 2024

April

3-4

Delta: Hovedstyremøte

3-4

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Hordaland og Sogn og Fjordane (Bergen)

4

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

5

Arbeids- og velferdsetaten: Arbeidsmøte lønnspolitikken

8

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

8

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

8

AVYO: Rolledokument avd Sogn og Fjordane (Lakkegata)

9

YS: Hovedstyremøte

9

Arbeids- og velferdsetaten: Arbeidsmøte lønnspolitikken

9

Partnerskapskonferansen 2024 (Gardermoen/Digitalt)

10

AVYO: Samarbeidsmøte med alle hovedtillitsvalgte og vara(digitalt)

11-12

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Trøndelag Nord og Trøndelag Sør

17

AVYO avd Innlandet: Medlemsmøte (digitalt 8-9:30)

17

AVYO: Sentralstyremøte (digitalt)

17-18

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Vestfold og Telemark

18

AVYO: Opplæring ledere og kasserere

22

YS Stat: Oppstart lønnsforhandlinger

22

AVYO: Rolledokument Hordaland

23

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

23

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

24

YS Kommune: Sektorstyremøte

24-25

Mulighetskonferansen i NAV (digital)

24-25

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Østfold og Akershus Quality Gardermoen

25-28

AVYO avd Oslo: Medlemsseminar (Island)

26-30

YS Stat: Innspurt lønnsforhandlinger

29-30

YS kommune: Innspurt forhandlinger

30

AVYO Rolledokument avd Trøndelag Nord

 

Mai

7

Delta: Hovedstyremøte

7

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

7

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

14-15

AVYO: Fagsamling HTV + vara HTV alle linjer Arbeids- og velferdsetaten

21

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

21

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

22-23

AVYO: Fagsamling alle tillitsvalgte + vara i Helfo

22-23

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Agder

23

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

24

AVYO: Samarbeidsmøte med alle hovedtillitsvalgte og vara(digitalt)

27

YS Kommune: Sektorstyremøte

28.-29

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Nordland

30 – 2 juni

AVYO Vest Viken: Medlemsseminar (Praha)

 

Juni

3

AVYO: Samarbeidsmøte med alle hovedtillitsvalgte og vara i fylkene/regionene (digitalt)

4

YS: Hovedstyremøte

4

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

4

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

5-6

AVYO: Sentralstyremøte (Holmsbu)

7

AVYO: Plankonferanse sekretariatet (Holmsbu)

10-11

AVYO avd Agder: Styremøte og rolledokument (Lakkegata, Lindøya 6etg)

10

AVYO: Rolledokument avd Agder

11

Delta: Hovedstyremøte

12

YS Stat: Sektorstyremøte

12-13

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Møre og Romsdal

14

AVYO: Rolledokument avd Nordland

18-20

EPSU-kongress

18

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

18

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

19-20

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Troms og Finnmark

20

Arbeids og velferdsetaten: Sentralt ansettelsesråd

25

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

27

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

 

August

12-16

Arendalsuka

20

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

20

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

20-22

Delta: Hovedstyremøte Plankonferanse

22

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

26

AVYO: Webinar: skriving av lønnskrav

28-29

AVYO: Fagsamling alle tillitsvalgte + vara Hjelpemidler og tilrettelegging

 

September

2-6

Delta: Delta-uka

3

YS: Hovedstyremøte

3

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

3

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

5-6

AVYO: Fagsamling alle tillitsvalgte + vara NAY, NFP, Kontroll, Klage + Økonomilinjene

5-7

AVYO avd Akershus: Medlemsseminar (Riga)

9-10

YS Kommune: Fellesseminar for YS Kommune og Spekter

10

AVYO: Webinar: skriving av lønnskrav

16-18

YS Stat: Plankonferanse

17-18

AVYO: Fagsamling alle tillitsvalgte + vara NAV Kontaktsenter (Quality Airport Hotel)

17

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

17

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

18-19

AVYO: Fagsamling alle HTV+ vara HTV i Fylkene/Regionene + Direktoratet inkl kurs i konflikthåndtering

19

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

19-22

AVYO avd Trøndelag Sør: Medlemsseminar (Krakow)

20-21

AVYO avd Sogn og Fjordane: 50år

23

AVYO Sentralstyremøte

23-25

AVYO avd Innlandet: Medlemsseminar (Gdansk)

24

AVYO: Rolledokument avd Rogaland

24

AVYO: Fagsamling HTV + vara HTV utenom Fylkene/Regionene/direktoratet kurs i konflikthåndtering

25

Arbeids- og velferdsetaten: Fellesopplæring storsamling i Trøndelag

25-26

AVYO: Tillitsvalgsopplæring avd Rogaland

26

Arbeids og velferdsetaten: Sentralt ansettelsesråd

27

AVYO: Landsstyremøte (digitalt)

 

Oktober

1

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

1

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

2-3

Delta: Hovedstyremøte

14

YS Kommune: Sektorstyremøte

15

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

15

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

18-21

AVYO avdeling Agder: Medlemsseminar (Krakow)

22

YS-Konferansen

24

Arbeids og Velferdsetaten: Felles fagdag EMBA og EAMU

29

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

29

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

31

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

 

November

5

YS: Hovedstyremøte

5-6

YS: Forbundstyresamling

5-7

SkL: Landsmøte

6

YS Stat: Sektorstyremøte

6-7

AVYO: Tillitsvalgtsopplæring avd Innlandet

7

Arbeids og Velferdsetaten: Felles fagdag EMBA og EAMU

7

Arbeids og velferdsetaten: Sentralt ansettelsesråd - avlyst

8

AVYO avdeling Rogaland: Medlemsseminar (Karmøy)

11

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

11

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

12

AVYO: Sentralstyremøte

13-15

AVYO: Landsmøte

18

YS Kommune: Sektorstyremøte

20-21

AVYO: Tillitsvalgtsopplæring avd Vest Viken

25

Delta: Hovedstyremøte

26

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

26

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

26-28

Delta: Kongress

 

Desember

2-3

AVYO: Tillitsvalgtsopplæring avd Oslo

3

YS: Hovedstyremøte

3-4

YS: Tverrsektoriell konferanse

5

Arbeids og velferdsetaten: Sentralt ansettelsesråd

5-6

AVYO: Sentralstyremøte (fysisk)

10

Delta: Hovedstyremøte

10

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

10

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA

10-11

YS Stat: Fagseminar

12

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EAMU

16

YS Kommune: Sektorstyremøte

17

Arbeids og Velferdsetaten: Arbeidsmøte EMBA

17

Arbeids og Velferdsetaten: Møte EMBA