Livsglede for eldre i praksis

GLADE I DANS: På Ladesletta helse- og aktivitetssenter i Trondheim er det alltid fullt på dansegulvet når det er dansearrangement.
GLADE I DANS: På Ladesletta helse- og aktivitetssenter i Trondheim er det alltid fullt på dansegulvet når det er dansearrangement. Foto: Siv M. Bjelland

Når aktivitetskoordinator Marit Brodal og hennes kolleger ved Ladesletta helse - og velferdssenter byr opp til dans, sitter smilet løst hos de danseglade beboerne ved sykehjemmet.

Ikke bare sykehjemsbeboerne, men også deltakere i aktivitetstilbud for hjemmeboende seniorer og brukere på BOA (Aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede i alle aldre er med. I tillegg er det brukere med fysisk funksjonshemming og ervervet skade.)

Alle aktivitetsgruppene er sammen i liv og lyst på de populære dansefestene med levende musikk og sang ved Ladesletta helse - og velferdssenter i Trondheim.

Populære danseaktiviteter

Dansegulvet koker til «Papa loves mambo», framført av Trønderkaillan på Ladesletta. Stemningen er på topp ved alle bordene, så vel som på dansegulvet. Den blir ikke noe dårligere når bandet drar til med «Lys og varme». Marit, som er arrangør, kjenner sitt publikum, og sørger for mangfoldet.

Her på Ladesletta er de veldig glade i dans.

- Vi ansatte er flinke til å sette i gang. Det er alltid folk på dansegulvet. Kan du stå på bena, eller sitte i en rullestol, kan du bli med ute på gulvet. Eller du kan sitte ved bordet og klappe i hendene og ha sittedans, sier aktivitetskoordinator Marit.

Om lag halvparten av sykehjemsbeboerne er med når det er dans. Av 76 beboere pleier 28-35 personer å delta. Marit er fornøyd med oppmøtet.

I tillegg kommer personer fra de to andre aktivitetstilbudene, for hjemmeboende seniorer og BOA. Bra respons derfra også. Dette er veldig populært.

Teksten fortsetter under filmen

Aktivitetskoordinatoren har en nøkkelrolle

Regjeringens kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (Stortingsmelding 15 (2017-2018), som er på høring høsten 2018, setter søkelys på hvordan eldre kan få økt livsglede og økt innflytelse over egen aktivitet.

Den nye Stortingsmeldingen "Leve hele livet" vektlegger aktivitet og felleskap, mat og måltider som viktige satsningsområder. Tilbudet ved Ladesletta HVS er i tråd med føringene.

Ladesletta er et sertifisert Livsgledehjem. Her har de gjennom flere år god erfaring med å praktisere livsglede-tiltak for eldre. Som Livsgledehjem er aktiviteter for livsglede innbakt i de daglige arbeidsplanene. Dette er noe alle yrkesgruppene arbeider ut fra.

LES MER Hvordan bli et Livsgledehjem?

Mange kommer til Ladesletta for å få omvisning, og se hva de har fått til. Marit har delansvar for omvisningene.

aktivitetskoordinator Marit Brodal foto Siv M Bjelland
AKTIVITETESKOORDINATOR SUKSESSFAKTOR: - Det fungerer veldig bra, sier aktivitetskoordinator Marit Brodal. Foto: Siv M Bjelland

- De som kommer hit blir imponert over hvordan vi har det og at vi har så tett samarbeid med de ulike brukergruppene; sykehjemsbeboerne, barnehagebarna, hjemmeboende seniorer og BOA, sier Marit.

I Trondheim kommune blir aktivitetskoordinator-stillingene brukt til forskjellige arbeidsoppgaver på ulike arbeidsplasser. Aktivitetskoordinatoren er bindeleddet på Ladesletta.Marit er utdannet aktivitør og er ansatt under sykehjemmet.

- Hva er unikt med aktivitørens og aktivitetskoordinatorens rolle?

- Det er nødvendig at de som henvender seg til Ladesletta angående aktiviteter og arrangementer kan forholde seg til én person som har oversikt. Det unike jeg kan bidra med som aktivitetskoordinator er å tilrettelegge og motivere for aktiviteter som kan gi en meningsfylt hverdag og arrangere aktiviteter, som samler alle brukergruppene som har tilhørighet på Ladesletta, sier Marit.

Planleggingsbiten er en viktig del av hennes arbeid. Å sette opp lister, invitere deltagere og utøvere og bringe de sammen.

I tillegg er det et samarbeid med frivillige og elever fra barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler, aktivitørlærlinger og NAV.

- Å sørge for at vi har et mangfold av aktiviteter, er viktig i denne jobben, sier hun.

På Ladesletta er det en aktivitetsgruppe med representanter fra alle yrkesgruppene på huset. De møtes en gang i måneden og går gjennom alle aktivitetene. Blant de faste aktivitetene er: Chairobix (aerobics på stol), besøkshunden, trim, felles måltider, bingo, sykkelturer, tur i marka og tur i byen.

Marit tar seg også av Facebook, hvor det legges ut bilder fra aktivitetene, har ansvar for Livsglede-avtalene, er representant i Livsglede-gruppa, og styrer beboerkontoen der alle sykehjemsbeboerne har hver sin konto. Hun håndterer også samarbeidet med lærerhøyskolen, der elevene på tredje året har praksis på Ladesletta i tilknytning til faget etikk.

- Det fungerer veldig bra med rollen som aktivitetskoordinator, sier Marit.

LES OGSÅ: Dette kan aktivitører bidra med i eldrereformen Leve hele livet

Aktiv jobb

Det er ikke mange dagene Marit sitter mye foran PC’en inne på kontoret.

- Alt går i hverandre i denne jobben. Etter en rolig periode i sommer er vi i gang med nye aktiviteter igjen. Jeg sitter sjelden hele dager på kontoret. Jeg har veldig mange oppgaver og prøver å få til alt. Det er jeg som arrangerer fellesaktivitetene - fester, allsang, bingo, konserter med mer -  og det er naturlig at jeg deltar på disse.

I september starter hun et nytt samarbeid med Strindheim skole, der elever fra SFO skal komme og ha aktiviteter sammen med de eldre, på en fast avdeling. De skal holde på med blant annet trimsang, juleverksted, påskeaktivteter, spill og maling.

- Noen eldre vil gjerne delta i aktivitetene sammen med barna, andre vil heller se på, sier Marit.

Marit koordinerer samarbeid med barnehagen og sykehjemmet på Ladesletta. Sykehjemmet og aktivitetstilbudet for seniorene får faste besøk av barnehagebarna en gang i måneden, pluss at barna drar på ”drop in” besøk.

- I løpet av juni måned har barnehagen ei Lavvo-uke der de oppholder seg nede i fjæra. Da kommer de på besøk fra sykehjemmet og fra seniorgruppa, spiser lunsj og spiller ringspill og boccia, sier Marit.

- Brukerne på BOA deltar på arbeidsoppdrag /vaktmesteroppdrag på hele huset. De bidrar blant annet med plenklipping, snørydding, kildesortering og rigging til ulike arrangement med mer.

- Dét er unikt, og det er tiltak som er overførbart til andre helse- og velferdssentre. De føler at det de gjør er til nytte og gir mestringsfølelse. De vet at det letter arbeidsdagen vår, samtidig er det en del av et aktivitetstilbud de har. Det er veldig bra, sier Marit.

Ladesletta – mange tilbud under ett tak.

Ladesletta helse- og velferdssenter sto nyåpnet i våren 2014 og rommet da 76 sykehjemsplasser, 30 omsorgsleiligheter, aktivitetstilbud for  ca 50 brukere på BOA, aktivitetstilbud for 90 hjemmeboende seniorer, barnehage for 90 barn, bydelskafé, fotterapeut og frisør.

- Min rolle, slik den utøves her, finnes ikke andre steder i Trondheim kommune, sier Marit.

Hvordan kan de ulike yrkesgruppenes og den enkelte medarbeiders kompetanse best komme brukere og samfunnet til gode, slik at oppgavene løses på et riktig nivå og av ansatte med riktig kompetanse?

Hvordan kan du bidra?

Les mer i heftet (se under) eller vår artikkelsamling her på delta.no om hvordan våre medlemmer kan bidra i gjennomføringen av “Leve hele livet”. Tenk smart – skap kvalitet – bruk Deltas yrkesgrupper!

Leve hele livet

  • Eldrereformen «Leve hele livet» skal gi eldre økt innflytelse over egen alderdom og gi mer livsglede til livet. Stortingsmelding 15 fra helse- og omsorgsdepartementet er den sittende regjeringens kvalitetsreform for eldre.
  • Mange av Deltas yrkesgrupper er berørt: Aktivitører, helsefagarbeidere, kulturarbeidere, tannpleiere, audiografer, fotterapeuter, helsesekretærer, vernepleiere, ernæringskokker, IT-personell og administrativt støttepersonell.
  • Dette kan du lese i brosjyren «Leve hele livet. Bruk riktig kompetanse i eldreomsorgen» utgitt av Delta i forbindelse med eldrereformen.
  • Livsglede står allerede på agendaen i sykehjem landet over og eksisterer også som en sertifiseringsnorm for sykehjem. Man kan søke om å bli «Livsgledehjem». «Livsglede for eldre» er en sertifiseringsordning som ligger under Helsedirektoratet. Mottoet er: Lev livet – livet ut!