Avbestillingsregler for kurs, seminarer og konferanser som Administrasjon og ledelse i Delta arrangerer

Alle endringer/avmeldinger på kurs og konferanser skal skje skriftlig.

Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter påmeldingsfristens utløp, som følgende:

  • fra påmeldingsfristens utløp til og med 15 dager før kurset starter:
    Påmeldt deltaker må betale 50 prosent av kursprisen (+ eventuell middag dersom dette er bestilt) ved avmelding.
  • avmelding de siste 14 dagene før kurset starter og ikke frammøtte kursdeltakere: påmeldt deltaker må betale 100 % av kursprisen (+ eventuell middag dersom dette er bestilt) ved avmelding.
  • Avmelding grunnet sykdom: deltaker må levere sykmelding fra lege for å slippe å betale.
  • Plassen kan overføres til en kollega, og denne betaler prisen som er satt ut i fra om vedkommende er medlem eller ikke medlem i Delta.