Resolusjon: Seksuell trakassering på arbeidsplassen er uakseptabelt

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 30. november 2017: I år feirer Arbeidsmiljøloven 40 år. Loven fra 1977 skal sikre et trygt og sikkert arbeidsliv for arbeidstakere. Høstens vitnesbyrd om seksuell trakassering fra virkelighetens verden viser at det er et stykke igjen før norsk arbeidsliv oppleves som et trygt sted for alle.

Dette handler ikke om klønete flørting. Det handler om maktmisbruk, mobbing og trakassering. Det handler om en ukultur. Beretninger fra stadig nye miljøer viser at dette ikke kan avskrives som en ukultur i perifere deler av norsk arbeidsliv. Det er mer utbredt enn vi har vært klar over. Det har foregått i mange, mange år.

En ukultur oppstår ikke av seg selv. Den forsvinner heller ikke av seg selv. For å bryte mønsteret må det bevissthet til. Med høstens #metoo-debatt har vi kommet dit. Aktivt holdningsarbeid i skolen og i hjemmet må nå til for å bryte mønsteret, slik at fremtidens arbeidstakere kan gå på jobb, uten en klump i magen.

Folk har ulike motiver for å melde seg inn i en fagforening. Fellesnevneren er trygghet. Kunnskapen om at noen passer på deg og er på din side, dersom noe ubehagelig skulle skje.

Som fagforening skal Delta fronte at det må bli slutt på ukulturen. Ansvaret for en ukultur ligger hos ledelsen på arbeidsplassen. Men nøkkelen ligger hos fagforeningene og tillitsvalgtapparatet. Ansatte som blir seksuelt trakassert skal vite at de kan gå til sin fagforening, og at saken blir tatt seriøst.

Delta mener partene i arbeidslivet må gå sammen. I fellesskap må vi utarbeide kompetansehevende tiltak, krav til arbeidsgivere, og kurse egne ansatte og tillitsvalgte. Målet er å forhindre trakassering, og vite hvordan man skal håndtere situasjoner som oppstår.

Dette handler om at vi er ved et veiskille. Det handler om at en utbredt ukultur i det norske arbeidslivet ikke er akseptert lenger.