Resolusjon: Oppfordrer folk til ikke å bruke Colosseumklinikkene

Delta støtter Parats kamp for tariffavtale for ansatte ved Colosseumklinikken i Trondheim. Vi oppfordrer nå både egne medlemmer og forbrukere til ikke å benytte klinikkens tjenester før det er inngått tariffavtale.

Resolusjon vedtatt  av av Deltas kongress 15. november 2012. Opprinnelig publisert 15. november 2012.

Et organisert arbeidsliv med avtalte regler for lønns- og arbeidsvilkår og med avtalte regler for samhandling mellom ansatte og arbeidsgivere er et gode for begge parter. Gode tariffavtaler skaper trygghet for de ansatte og forutsigbarhet for arbeidsgiveren. Gode regler om medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen skaper arenaer for samarbeid og samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Ledelsen ved Colosseumklinikken har gjennom snart seks uker vist at verken tar de ansatte på alvor, eller respekterer grunnleggende spilleregler i arbeidslivet. Et internasjonalt konsern som Colosseumklinikkene viser ved dette mangelfulle kunnskap og mangelfull innsikt i hva et avtaleverk vil bety av positive muligheter for bedriften.

Delta mener at hele det norske arbeidslivet er tjent med at det inngås tariffavtaler og at de ansatte har medbestemmelses- og medvirkningsmuligheter.

På dette grunnlag vil Delta gi sin støtte til de ansatte ved Colosseumklinikken i Trondheim.

 

Delta:

  • Støtter Parats tannhelsesekretærer i kampen for tariffavtale.
  • Vil at Colosseumklinikken inngår tariffavtale og avholder seg fra oppfordring til streikebryteri i en lovlig konflikt.
  • Oppfordrer både egne medlemmer og norske forbrukere om å ikke benytte seg av Colosseumklinikkenes tjenester for å vise solidaritet med de streikende tannhelsesekretærene.

Kjeden har filialer følgende steder: Oslo (Majostua og Grünerløkka), Drammen, jessheim, Lillestrøm, Sandvika, Sola, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.