Delta mener: Nei til EU-minstelønn

Deltas representantskap 2019 sier nei til nasjonal minstelønn.  EU-kommisjonens nye president tyske Ursula von der Leyens forslag om å innføre lovfestet minstelønn i EU-området kan få konsekvenser for lønnsdannelsen i Norge. Delta understreker at Norge må si klart og tydelig nei til forslaget.

Selv om det kun er et forslag så langt, og et stykke fram til et eventuelt nytt EU direktiv, som Norge må forholde seg til gjennom EØS avtalen, må Norge si nei til direktivet.

Et slik direktiv vil bety en snikinnføring av lavere lønninger i Norge, direkte i strid med den konsensus Norge har hatt i lønnsutviklingen siden Hovedavtalen ble innført i 1935, om at det er partene som forhandler lønnsfastsettelse.

Lovfesting av minstelønn bryter fullstendig med den norske arbeidslivsmodellen, og vil undergrave viktigheten av et organisert arbeidsliv.

Delta vil arbeide for et slik standpunkt så vel gjennom norske som europeiske arenaer vi deltar i.

Det er en samlet norsk arbeidstaker- og arbeidsgiverside, sammen med den norske regjering, som sier nei til felles europeisk lovfesting av minstelønn.

Resolusjon vedtatt på Representantskapet 2019