Lik lønn i alle offentlig finansierte velferdstjenester

Sommerens Delta-streik i sykehusene handlet om kampen for like lønnsbetingelser for samme type arbeidskraft i sykehusene som i kommunesektoren. Rikslønnsnemndas kjennelse opprettholder forskjellsbehandlingen, men Delta skal vinne kampen – lik lønn i alle offentlig finansierte velferdstjenester er vårt mål.

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlig finansierte velferdstjenester skal ikke være avhengig av hvilken arbeidsgiverorganisasjon virksomheten tilhører. Selv om de ulike tariffområdene har sin egenart er det ingen grunn til at det skal være forskjeller i de mest sentrale lønns – og arbeidsvilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være avgjørende i anbudskonkurranser i offentlig finansierte velferdstjenester.

Delta vil ikke akseptere at våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår forringes som følge av at ulike aktører utfører offentlig finansierte tjenester.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 2010