Delta utfordrer praktiseringen av frontfagsmodellen

Delta vedtok på representantskapsmøte den 17. november en resolusjon om frontfagsmodellen og arbeidskraftbehovet i offentlig sektor i årene framover.

Det norske arbeidslivet står overfor store endringer i årene som kommer. Behovet for arbeidskraft i offentlig sektor vil vokse i takt med de store endringene i alderssammensetning i befolkningen. For å rekruttere og beholde tilstrekkelig arbeidskraft er det behov for å løfte offentlig sektor lønnsmessig utover det det er tradisjon for i dagens praktisering av frontfagsmodellen. Frontfaget må være normen som andre tariffområder måles mot over tid, og ikke et tak for alle sektorer i hvert eneste år.

 

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 17. november 2011