Delta mener: Unge som dropper ut av videregående må få en ny sjanse

Ungdom har rett til tre års videregående opplæring når de er mellom 15 og 24 år. Opplæringen må fullføres innen fem år. Rundt halvparten av unge som velger yrkesfag avbryter utdanningen. Mange som ønsker å gå tilbake til skolen får ikke mulighet fordi høyt fravær gjør at de ikke kan fullføre opplæringen innen fem år.

Dagens lov gjør at mange ender opp i Nav-systemet eller må jobbe som ufaglærte fordi de ikke får starte opp utdanningen igjen før de er 25 år og omfattes av voksenretten. Delta mener det er behov for å tette huller i opplæringsloven slik at flere unge får mulighet til å fullføre videregående.

Delta vil:

  • Endre opplæringsloven slik at unge som dropper ut av videregående slipper å vente til de er 25 år for å få en ny sjanse.
  • At unge som velger feil studieretning på videregående må gis mulighet til å ta omvalg selv om dette innebærer at opplæringstiden går utover retten til tre års videregående opplæring. 
  • Utvikle gode overgangsmuligheter fra studiespesialiserende til yrkesfag. De som har fullført studiespesialiserende, men som ikke ønsker å fortsette med utdanning på høyskole eller universitet, må gis mulighet til å ta et yrkesfag.

Resolusjonen vedtatt av Deltas representantskap 2015.