Delta mener: Ungdommen er fremtiden, men også nåtiden - Styrk organisasjonsgraden blant unge!

Overgangen fra skole til yrkeslivet er for brå. Mange unge arbeidstakere møter ugreie arbeidsforhold og får en tung start på sin lange yrkeskarriere

Unges første møte med det organiserte arbeidslivet er nå ofte tilfeldig, og avhengig av hvor du jobber og om der er tillitsvalgt. Vi mener at den beste måten å sikre en trygg start på arbeidslivet er å øke organisasjonsgraden blant unge tidlig i utdanningsløpet og dermed sikre unges påvirkningskraft i trepartssamarbeidet og styrke dette i sin helhet.

Tall fra Fafo og AFI fra 2018 viser at den aldergruppen som har lavest organisasjonsgrad i arbeidslivet er unge opp til 25 år, selv om 68 prosent av den samme aldersgruppen er positiv til det å organisere seg. De unge er altså klare for å bli med på laget. Det må jobbes på alle nivåer for å sikre at fagforeningene får innpass på utdanningsinstitusjoner - vi har ikke råd til å la fagorganisering være en skjult hemmelighet for unge.

Delta mener at

  • Det må jobbes for at fagbevegelsen får større plass i norske klasserom.
  • Det må sikres at læreplanene inneholder nok om den norske arbeidslivsmodellen.
  • Fagforeningene må selv ta initiativ til og samarbeide om å få innpass på de unges hjemmebane og bidra til opplæring om det organiserte arbeidsliv.

Denne resolusjonen ble vedtatt på Deltas representantskap 24. november 2021.