Se innledningene på Deltakonferansen

Bo Dahlbom, IT-professor og forsker ved Gøteborgs Universitet var en av innlederne på Deltakonferansen. Se foredraget hans her.
Bo Dahlbom, IT-professor og forsker ved Gøteborgs Universitet var en av innlederne på Deltakonferansen. Se foredraget hans her.

Hadde du ikke mulighet å følge direktesendingen fra Deltakonferansen? Her finner du innledningene i opptak.

Knut Roger Andersen, politisk rådgiver i Delta
Innledning

Kristin Clemet, daglig leder i Tenketanken Civita
Arbeidsliv i endring. Den norske modellen - et hinder eller forutsetning?

Gudmund Hernes, professor
Den norske arbeidslivsmodellen - partssamarbeidets muligheter i et framtidig arbeidsliv

Knut Røed, økonom og seniorforsker ved Frischsenteret
Mytene om offentlig tjenesteyting og offentlig sektor- hva sier forskningen om nåtid og framtid?

Bo Dahlbom, IT-professor og forsker ved Gøteborgs Universitet
Teknologi, digitalisering og robotisering: fagbevegelsens rolle i et framtidig arbeidsliv.

Sofaprat:

Hva sier nåtidens kunnskap om mulighetene og utfordringene for framtidas arbeidsliv og for offentlig tjenesteyting og offentlig sektor?

Deltagere: administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten, Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, tillitsvalgt i Delta Ung, Melissa Jasmin Engen Ringsø, Deltas leder Erik Kollerud.