Tilbud på tannhelseforsikring

Ta del i gruppeavtalen vår på tannhelseforsikring i april! For kun 126 kroner per måned kan du som Delta-medlem forsikre tennene dine for inntil 30.000 kroner per år.

En bekymring mindre! Forsikrer du tennene dine får du ingen overraskelser hos tannlegen. Som Delta-medlem får du en god pris på tannhelseforsikring som dekker inntil 30 000 kroner i årlig behandling..

1 av 3 bruker forsikringen årlig

Etter flere år med fornøyde medlemmer og økende etterspørsel, tar YS nå et større eierskap til medlemsfordelen og signaliserer at tannhelse og økonomisk forutsigbarhet er svært viktig. Ved å ta del i gruppeavtalen sikres du som YS- og Delta-medlem lav pris og gode vilkår. NB. Denne forsikringen kan kun kjøpes i kampanjeperioder.

Hva tannhelseforsikringen dekker

 • Fyllinger
 • Kroner
 • Broer
 • Implantater
 • Rotfylling
 • Akutt behandling ved smerter
 • Traume/uhell
 • HELFO-egenandel

Vil du vite mer om tilbudet og tegne tannhelseforsirking?

Vilkår for tilbudet fra Norsk Tannhelseforsikring

 • Du kan beholde din faste tannlege
 • Dekker inntil kr. 30 000,- i årlig behandling
 • Kreftdekning kr. 30 000,- ved kreft i munnhulen
 • Forsikrede må være mellom 18-69 år
 • Egenandel kr. 750,- per skadetilfelle
 • Forsikringen har 30 dager karenstid
 • Det kan ikke gå mer enn 18 måneder mellom rutineundersøkelsene hos tannlegen