Resultatet er klart for tre av overenskomstene i HUK-området

Spesialrådgiver Christine Ugelstad Svendsen representerte Delta-medlemmene i del 1 av HUK-forhandlingene i Virke i mellomoppgjøret 2021.
Spesialrådgiver Christine Ugelstad Svendsen representerte Delta-medlemmene i del 1 av HUK-forhandlingene i Virke i mellomoppgjøret 2021. Foto: Per Tandberg

Dette gjelder landsoverenskomstene for museer og andre kulturinstitusjoner, høyskoler og undervisning, samt virksomheter § 26. Alle får sentrale lønnstillegg. I tillegg er det avsatt midler til lokale forhandlinger.

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning, landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner og landsoverenskomst for Virksomheter § 26 er mandag 21. juni ferdigforhandlet.

De sentrale tilleggene framgår av den nye lønnstabellen. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i staten.

Lokale forhandlinger vil finne sted ved den enkelte virksomhet innen 31. oktober.

I lønnstabellene er tilleggene som framgår nedenfor lagt inn (se boksen for din overenskomst).

Partene er enige om å fortsette mellomoppgjørsforhandlingene 2021 for de resterende overenskomstene i HUK-området på et senere tidspunkt. Dato foreløpig ikke fastsatt.
 

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning

Økonomi

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2021 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • 0,9 prosent til alle
 • 1.500 kroner til alle
 • 4.000 kroner til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
 • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

Ny hovedlønnstabell der disse tilleggene er innbakt følger i Vedlegg 1 i protokollen (last ned pdf)

Lokale forhandlinger

Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 prosent av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Ankefrist settes til 14. november 2021.

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

Økonomi – Lønnsalternativ A

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2021 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • 0,9 prosent til alle
 • 1.500 kroner til alle
 • 4.000 kroner til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
 • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

Ny hovedlønnstabell der disse tilleggene er innbakt følger i Vedlegg 1 i protokollen (last ned pdf)

Lokale forhandlinger

Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 prosent av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Ankefrist settes til 14. november 2021.

ØKONOMI – Lønnsalternativ B

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2021 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • 0,9 prosent til alle
 • 1.500 kroner til alle
 • 4.000 kroner til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
 • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

Ny hovedlønnstabell der disse tilleggene er innbakt følger i Vedlegg 1 i protokollen (last ned pdf)

Lokale forhandlinger

Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 prosent av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Ankefrist settes til 14. november 2021.

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

ØKONOMI – Vedlegg 3 ad § 26 Lønnsbestemmelser m.v.

Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2021 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen som følger:

 • 0,9 prosent til alle
 • 1.500 kroner til alle
 • 4.000 kroner til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
 • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

Ny hovedlønnstabell der disse tilleggene er innbakt følger i Vedlegg 1 i protokollen (last ned pdf)

Lokale forhandlinger

Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 prosent av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Ankefrist settes til 14. november 2021

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?