Resultatet er klart for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Forhandlingsleder Christine Ugelstad Svendsen og spesialrådgiver Mari Alstad i Delta er fornøyd med et resultat på linje med oppgjøret i Spekter Helse.
Forhandlingsleder Christine Ugelstad Svendsen og spesialrådgiver Mari Alstad i Delta er fornøyd med et resultat på linje med oppgjøret i Spekter Helse.

De som omfattes av overenskomsten er sikret sentrale lønnstillegg og i tillegg er det avsatt en pott til lokale forhandlinger.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten ble forhandlet onsdag 15. september.

- Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat på linje med oppgjøret i Spekter Helse, , som også innebærer økte ubekvemstillegg for mange av Deltas medlemmer, sier forhandlingsleder Christine Ugelstad Svendsen.

Alle får et lønnstillegg på minimum kroner 10.000,- De sentrale tilleggene framgår av den nye lønnstabellen og tilsvarer resultatet som er gitt i Spekter Helse-området.

Satsene for ubekvemstilleggene er hevet fra 1. oktober.

I lønnstabellen nedenfor er de nye tilleggene lagt inn.

Det er også satt av en pott på 1,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkningstidpunkt fra 1. oktober 2021.

Last ned protokoll (pdf)

Oppgjøret i korthet

  • Rammen for oppgjøret tilsvarer det vi oppnådde i Spekter Helse
  • Alle ansatte er sikret et tillegg på minst kr 10.000.
  • Minstelønntabellen heves tilsvarende.
  • Lørdag- og søndagstillegget er hevet til 20%, minst kr 50 pr. time.
  • Kvelds- og nattillegget er hevet til 28%, minst kr 70 pr. time.
  • Det er avsatt pott til lokale forhandlinger på 1,3%

Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 30. november med ankefrist 14. desember.

Lønnstillegg

Generelle tillegg

Generelt tillegg med virkningsdato 1.juli 2021, med unntak av stillingsgruppe C og D som har virkningsdato 1. august 2021:

Lønnskategori

Stillingsgrupper

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

A Stillinger uten særskilt krav om utdanning

10 000

10 000

10 000

10 000

11 000

B1 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning

11 000

11 000

11 000

13 000

 

B2 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell

11 000

11 000

11 000

13 000

 

C Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %

D Stillinger hvor det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %


Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg på 2,5 % fra 1. august 2021.

Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Nye minstelønnssatser

Minstelønnssatser fra 1. juli 2021 (stillingsgruppe A, B1 og B2) og 1. august 2021 (stillingsgruppe C og D):

Lønnskategori

Stillingsgrupper

0

4

8

10

16

A Stillinger uten særskilt krav om utdanning

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

B1 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning

377 000

382 000

395 000

451 000

 

B2 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell

377 000

382 000

395 000

451 000

 

C Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning

423 000

439 000

464 000

517 000

 

D Stillinger hvor det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning

470 000

496 000

532 000

570 000


 


 

Ubekvemstillegg

Følgende endringer gjøres gjeldende fra 1. oktober 2021:

Lørdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg bestående av en grunnsats som utgjør 20 % av timelønn. Grunnsatsen skal utgjøre minst kr. 50 pr time.

Følgende endring gjøres gjeldende fra 1. oktober 2021:

Kvelds- og nattillegg: 

For deg som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et prosentvis tillegg med 28 prosent av timelønn for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 07.00. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time. 

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres lokale forhandlinger i 2021. Det avsettes en pott på 1,3 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2021.

I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, jf. pkt. 2 nedenfor, og tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 1.1, bokstav c).

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?