Lønnsoppgjøret 2021: Resultatet er klart for de fire siste overenskomstene i HUK-området

Lønnsoppgjøret 2021: Resultatet er klart for de fire siste overenskomstene i HUK-området

Forhandlingene omfattet landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, samt virksomheter § 27. Alle er sikret sentrale lønnstillegg på minimum kr 10.000. I tillegg er det avsatt midler til lokale forhandlinger.

Forhandlingene fant sted 14. oktober.

De sentrale tilleggene framgår av den nye lønnstabellen (se tabell nedenfor) og er på linje med resultatet i kommunesektoren (KS-området).

Last ned protokoll med lønnstabell (pdf)

Resultatet i korthet

Rammen for oppgjøret tilsvarer den vi oppnådde i KS-området.

  • Alle ansatte er sikret et sentralt tillegg på minst 10 000 kroner
  • Garantilønnen heves tilsvarende
  • Virkningstidspunkt 1. mai 2021 for sentrale lønnstillegg
  • Ledere omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt lønnstillegg på 2,9 prosent av grunnlønn
  • Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,0 prosent, med virkningstidstidspunkt 1.oktober
  • Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 30. november, med ankefrist 14. desember.

Sentrale lønnstillegg fra 1. mai 2021

Sentrale lønnstillegg pr. 1. mai 2021 HUK Virke-området del 3.png
Tabell over sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2021

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet HUK Virke  del 3  tabell pr. 1. mai 2021.png
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes lønn.

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?